top of page
Featured Posts
  • Writer's pictureMarsa Pihlaja

Samuli Heimonen Mikkelin taidemuseossa 26.9–9.11.2014

Minulle Samuli Heimonen on ollut elämys. En pidä näyttelyistä, jotka voin suunnilleen kävelyvauhtia paahtaa ovelta ovelle. Pitää olla sitä jotakin, kerroksellisuutta, löydettävää... ja Samuli Heimosen maalauksissa näitä kaikkia todella on!

Olen tutustunut ensimmäistä kertaa vuosia sitten Heimosen teoksiin Helsingin Taidemuseossa. Nyt hänen näyttelynsä on Mikkelissä. Kannattaa mennä...

Lainaus Samuli Heimosen kotisivuilta:

Samuli Heimoselle avainkokemus taiteessa on olla mahdottoman äärellä. Maalaaminen on keino liikkua tunnetun ja tuntemattoman rajapinnalla, tunnustella ja lähestyä uusia näkökulmia, jakaa oivalluksia kuvien avulla. Teoksissa pohditaan elämän syviä ulottuvuuksia, elämän ja kuoleman mysteeriä oman mielenmaiseman kautta. Kuinka kohdata raja, jota ei voi ymmärtää tai jäsennellä? Rajan tuntumassa epätietoisuus ja olemassaolon hämmentävät vaihtoehdot johtavat ratkaisuihin, jotka yllättävät niin tekijän kuin katsojankin. Merkityksellisiä ovat hetket, joissa fantastinen pilkistää arkisen todellisuuden halkeamista. ”Minulle se merkitsee horisontin äkillistä laajenemista ja kohottautumista. Ei niinkään arkisen hylkäämistä vaan jonkin merkityksellisyyden näkemistä arkisessa”, Heimonen kuvailee. Eläinaiheet, monumentaalinen teoskoko, vaikuttavat tilailluusiot ja vahva tunnelataus ovat muodostuneet Samuli Heimosen taiteen tunnusmerkeiksi. Aiheen esitystapa on keskeinen osa taideteoksen sisältöä. Yhtymäkohtia Heimosen teoksiin löytyy barokin, romantiikan, symbolismin ja surrealismin henkisestä pohjavireestä. Vertauskuvien ja irrationaalisen tunnelman rinnalle on uudemmissa värikylläisissä töissä noussut moderniin ilmiasuun puettuja viitteitä barokin ja romantiikan dramaattisesta tilankäsittelystä. Teosten unenomainen salaperäisyys synnyttää ristiriitaisia mielikuvia ja hapuilevia tulkintoja siitä, millaiseksi ihminen kokee todellisuuden ulottuvuudet."

53 views0 comments
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page